اعضای هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان انتخاب شدند

با حضور پرشور جامعه قطعه سازی کشور ؛ اعضای هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان انتخاب شدند اعضای هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، روز چهارشنبه در مرکز همایش های بین المللی سازمان صداوسیما با پایان یافتن شمارش آراء، انتخاب شدند. به گزارش روابط عمومی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو بااتمام شمارش آرای […]