هیئت مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو

لیست اعضاء هیئت مدیره

هیئت مدیره دارای یازده نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی البدل بوده که از بین داوطلبین واجد شرایط، با رای کتبی و مخفی اعضای حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی برای مدت سه سال انتخاب میگردند
مازیار بیگلو
مازیار بیگلو
دبیر انجمن
توضیحات فردی
سهیل یزدان‌بخش
سهیل یزدان‌بخش
خزانه دار
توضیحات فردی
گلوردی گلستانی
گلوردی گلستانی
رئیس هیئت مدیره
توضیحات فردی
اصغر خسروشاهی
اصغر خسروشاهی
نایب رئیس هیئت مدیره
توضیحات فردی
فرهاد شریعتمداری
فرهاد شریعتمداری
عضو هیئت مدیره
توضیحات فردی
سید مرتضی مرتضوی
سید مرتضی مرتضوی
عضو هیئت مدیره
توضیحات فردی
عادل پیرمحمدی
عادل پیرمحمدی
عضو هیئت مدیره
توضیحات فردی
فرهاد بهنیا
فرهاد بهنیا
عضو هیئت مدیره و سخنگو
توضیحات فردی
رضا تقی خانی
رضا تقی خانی
بازرس انجمن
توضیحات فردی
محمد شهپری
محمد شهپری
عضو هیئت مدیره
توضیحات فردی
علی نادری
علی نادری
عضوهیئت مدیره
توضیحات فردی
مجید باویلی تبریزی
مجید باویلی تبریزی
عضو هیئت مدیره
توضیحات فردی