هیئت مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو

لیست اعضاء هیئت مدیره

هیئت مدیره دارای یازده نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی البدل بوده که از بین داوطلبین واجد شرایط، با رای کتبی و مخفی اعضای حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی برای مدت سه سال انتخاب میگردند
مازیار بیگلو
مازیار بیگلو
دبیر انجمن
توضیحات فردی
سهیل یزدان‌بخش
سهیل یزدان‌بخش
خزانه دار
توضیحات فردی
سیدمرتضی مرتضوی
سیدمرتضی مرتضوی
رئیس هیئت مدیره
توضیحات فردی
فرهاد شریعتمداری
فرهاد شریعتمداری
نایب رئیس هیئت مدیره
توضیحات فردی
معصوم نجفیان
معصوم نجفیان
عضو هیئت مدیره
توضیحات فردی
رضا هاشمی
رضا هاشمی
عضو هیئت مدیره
توضیحات فردی
حسین نجاری
حسین نجاری
عضو هیئت مدیره
توضیحات فردی
فرهاد بهنیا
فرهاد بهنیا
عضو هیئت مدیره
توضیحات فردی
حسام اردشیر
حسام اردشیر
بازرس انجمن
توضیحات فردی
محمد شهپری
محمد شهپری
عضو هیئت مدیره
توضیحات فردی
رضا رضایی
رضا رضایی
عضوهیئت مدیره
توضیحات فردی
پدرام باولیلی
پدرام باولیلی
عضو هیئت مدیره
توضیحات فردی