بازدید از شرکتهای قطعه ساز

بازدید : 709 بار

قابل توجه اعضای محترم

با عنایت به توافق مدیریت خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت ، معدن و تجارت و دبیرخانه انجمن در خصوص بازدید هفتگی از قطعه سازان، از  شرکتهایی که تمایل به همکاری با خودروسازان در زمینه تولید قطعات خودروهای جدید را دارند و تا کنون موفق به این امر نگردیده اند ، خواهشمند است تا ضمن تماس با انجمن در فهرست نوبت بازدید ، ثبت نام فرمایند.

برنامه بازدید از هر یک از اعضاء متعاقبا و پس از برنامه ریزی و زمان بندی به اطلاع ایشان خواهد رسید.

با تشکر

مازیار بیگلو

دبیر انجمن

برای مشاهده این بخش باید در سایت ثبت نام کنید.