درباره ما


تاریخچه تشكیل انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو


در شهریور ماه ۱٣٧٣ به دعوت وزیر صنایع سنگین وقت، گروهی از تولیدكنندگان قطعات خودرو در سالن اجتماعات آن وزارتخانه دور هم گرد آمدند تا برای دفاع از منافع عمومی قطعه‌سازان ایجاد یك تشكل صنفی را برنامه‌ریزی كنند. پس از استماع سخنرانی‌های جناب وزیر و معاون بهره‌برداری و توسعه، حاضرین یك گروه یازده نفری را به عنوان هیأت‌ مؤسس، مأمور تدوین و تنظیم اساسنامه و انجام سایر تشریفات قانونی نمودند.


اولین جلسه مجمع عمومی در تاریخ ۱٦/٨/۱٣٧٤ تشكیل گردید و ضمن تصویب اساسنامه، ٧ نفر عضو اصلی و سه نفر علی‌البدل هیأت‌مدیره و دو نفر بازرس اصلی و علی‌البدل برای مدت دو سال انتخاب شدند.


بدین ترتیب انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو در تاریخ 23/8/1374 با تشكیل اولین جلسه هیأت مدیره، رسما شروع به كار كرد.


در مجمع عمومی فوق العاده سال 1376، دورۀ هیأت مدیره از 2 سال به 3 سال تغییر یافت.


سومین دورۀ هیأت مدیره با رأی 93 درصد اعضا واجد شرایط رأی، در مجمع عمومی سالیانه ۱٣٨٠ تأیید گردید و اعضا سابق مجددا برای سومین بار مأمور پیگیری برنامه‌های در دست اجرای انجمن گردیدند.


در حال حاضر انجمن نزدیك به ۱٢٠٠ واحد را در سطح كشور شناسایی نموده كه 780 واحد آن ( در بخش خصوصی و دولتی ) عضو انجمن می‌باشند.تاریخچه صنعت قطعه‌سازی كشور


فعالیت صنعت قطعه سازی خودرو در ایران، از اواسط دهه 40 با تولید بدنه خودرو بویژه اتوبوس و شاسی آغاز گردید و در اوایل دهه ۵٠ با سرمایه‌گذاری مشترك خودروسازان، تولید موتور و بعضی از قطعات مانند ( پیستون، دینام، استارت، اگزوز، درخت سیم و رینگ چرخ ) با اخذ لیسانس، ساخت داخل گردید. تعمیق ساخت داخل از سال 1372 با برنامه‌ریزیهای میان مدت و بلند مدت بطور جدی پیگیری شده است تا چرخ تولید بزرگترین صنعت كشور دوباره راه بیافتد.


طی یك دهه گذشته سرمایه‌گذاریها و تلاشهای قابل توجهی در زمینه قطعه‌سازی خودرو در ایران صورت گرفته است كه علاوه بر افزایش كمی تولیدات داخل، قابلیتهای مطمئنی برای طراحی و ساخت بسیاری از قطعات مورد نیاز صنعت خودرو، در كشور فراهم كرده است. بطوریكه، در حال حاضر بطور متوسط ٨٠ درصد قطعات خودروهای تولیدی كشور توسط قطعه‌سازان داخلی تولید می‌شود. آمارها نشان می دهند كه طی سالهای اخیر با رشد 2۵ درصدی سالیانه تولید خودرو، صنعت قطعه‌سازی نیز در كشور بهمان میزان گسترش یافته است.برای مشاهده این بخش باید در سایت ثبت نام کنید.